پروژه های شاخص مهندسی سازان

-ساختمان و ابنیه
 • مجتمع تجاری - درمانی پارتیان پزشکان
 • فاز يک طرح توسعه حافظيه ، باغ موزه مشاهير و موزه منطقه اي فارس
 • کارخانه بتن آماده و قطعات پيش ساخته بتني
 • مجتمع مسکوني سما - قم آباد شيراز
 • عمليات ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد ملي استان فارس
 • 372 واحد انبوه سازي مجتمع مسكوني شيراز
 • مجتمع تجاري اداري قصردشت شيراز
 • 136 واحد انبوه سازي شهرك گلستان شيراز
 • ساختمان اداري آسياب قوامي شيراز
 • مجتمع هاي مسكوني دوكوهك و صدراي شيراز
 • ساختمان هاي مسكوني ميانرود شيراز
 • ترمينال مسافربري مدرس شيراز
 • مهمانسراي برق منطقه اي فارس
 • آتش نشاني شيراز
 • دال هاي سنگين بتني سازه كالورت كلكتور فرودگاه بوشهر
 • سازه هاي بتني ساحل جفره-بهمني بندر بوشهر
 • سازه ايستگاه بالاآورنده فاضلاب شهرك دانشگاه اهواز
 • سازه ايستگاه پمپاژ بندر گناوه
 • محوطه سازي آرامگاه حافظ و حافظيه شيراز
 • محوطه سازي باشگاه و مهمانسراي برق فارس
-تاسیسات و تجهیزات
 • تأسیسات برقی و مکانیکی فاز یک طرح توسعه حافظیه ، باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای فارس
 • تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد ملی استان فارس
 • تأسیسات مجتمع مسكوني سما- قم آباد شيراز
 • تأسیسات مجتمع تجاري – اداری ثنا- معالي آباد شيراز
 • تأسیسات مجتمع تجاري مسكوني وفا - عفيف آباد شيراز
 • تأسیسات انبوه سازی شیراز
 • تأسیسات ساحل سازی بوشهر
 • تأسیسات مجتمع تجاری – اداری آسیاب قوامی شیراز
 • تأسیسات 136 واحد انبوه سازی شهرك گلستان شيراز
 • تأسیسات ایستگاههای پمپاژ و بالا آورنده فاضلاب اهواز
 • تأسیسات ایستگاههای پمپاژ و بالا آورنده فاضلاب گناوه
 • تأسیسات ترمینال مدرس شیراز
 • تأسيسات باشگاه و مهمانسراي برق فارس
 • تأسیسات سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب باشگاه و مهمانسرای برق منطقه ای
 • مجتمع تجاری- اداري قصردشت شيراز
 • تأسیسات آرامگاه حافظ و حافظيه شيراز
 • تأسیسات مجتمع هاي مسكوني دوكوهك و صدرای شيراز
 • تأسيسات آتش نشاني كارخانه بريجستون
-آب و فاضلاب
 • ♦ پروژه شبکه فاضلاب شهر شیراز محدوده SS19
 • ♦ موج شکن و سازه های دریایی ساحل بندر بوشهر
 • ♦ سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب باشگاه و مهمانسرای برق منطقه ای فارس
 • ♦ ايستگاه بالاآورنده فاضلاب شهرك دانشگاه اهواز
 • ♦ ايستگاه پمپاژ بندر گناوه
 • ♦ کالورت دفع آبهای سطحی خیابان فرودگاه بوشهر