معرفی
  • تاریخ شروع : 1395
  • پایان پروژه : 1400
  • محل پروژه : میدان معلم - تقاطع همت شمالی فرهنگ شهر
  • کاربری : تجاری/درمانی
  • مساحت : 6451 مترمربع
  • سطوح : 7 طبقه
  • کارفرما : ارکان طب آسیا

دیگر پروژه ها