• تاریخ شروع : 1393
  • پایان پروژه : 1394
  • محل پروژه : شیراز - ولیعصر قصردشت
  • کاربری : تجاری/مسکونی/اداری
  • سطوح : 6 طبقه
  • کارفرما : پارتیان

دیگر پروژه ها