• مجتمع تجاری اداری وفا - عفیف آباد شیراز

  مجتمع تجاری اداری وفا - عفیف آباد شیراز

 • مجتمع تجاری اداری وفا - نمای قدیم

  مجتمع تجاری اداری وفا - نمای قدیم

معرفی
توجیه دار بودن مجتمع تجاری/اداری در بهترین موقعیت خیابان عفیف آباد که به راحتی قابل ملاحظه و مشهود است
 • >>استقرار در زون تجاری با تعداد قابل توجه واحد های تجاری و اداری با کاربری ها و مساحت های متنوع که پاسخگوی تمامی سلیقه ها و نیازمندیها خواهد بود
 • >>پیشرفت قابل توجه در خیابان عفیف آباد و خیابان ها و کوچه های منشعب که در حال تبدیل به یک منطقه تجاری ویژه با تراکم قابل ملاحظه می باشد
 • >>پیاده روی عریض 10 متر در دو طرف و تراکم حجم تردد ساکنین و مراجعین در تمامی ساعات روز و در طول هفته کاملاٌ مشهود می باشد
 • >>مطلوب بودن موقعیت فوق خصوصاٌ برای بانکها و مشاغل لوکس(با توجه به تعداد واحد های اداری، تجاری مجتمع مذکور)
 • >>در حال اتمام بودن مجتمع تجاری بزرگ سعدی و سپهر با صد ها فروشگاه جدید در مجاورت مجتمع های تجاری حافظ و ستاره فارس که وضعیت محدوده پروژه را بیشتر تثبیت می نماید
 • >>عدم وجود هیچواحد تجاری مشابه ظرف مدت 2 تا 3 سال آینده زیرا هم اکنون ساختمان یا پروژه یا واحد دیگر در حال شروع و ساخت نمی باشد
 • >>امکان خرید با نرخ کارشناسی رسمی مرضی الطرفین با توجه به وضعیت بازار و خصوصا افزایش قیمت ها که در آینده بسیار محتمل است
 • >>خرید و فروش بصورت 70%نقد و 30% معاوضه با ملک قابل نوسازی و فاقد تجاری هم امکان پذیر است
 
 • تاریخ شروع : 1387
 • پایان پروژه : 1390
 • محل پروژه : شیراز - خیابان عفیف آباد
 • کاربری : تجاری/اداری/تفریحی
 • مساحت : 3985
 • سطوح : 11 طبقه
 • کارفرما : پارتیان

دیگر پروژه ها