شرکت مهندسی سازان به عنوان یک شرکت تولیدی/ خدماتی، مجری و ارائه دهنده خدمات مهندسی در زمینه ساختمان، خطوط انتقال، سازه های آبی، تاسیسات و تجهیزات، راه و ترابری، نفت و گاز با هدف استحصال بالاترین درجه های و رتبه های پیمانکاری از سازمانهای ملی ذیربط در جهت ایجاد و تضمین کیفیت محصولات و خدمات خود سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015 را انتخاب نموده و رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

1- ایجاد و بهبود کسب و کار
2- بهبود فرآیندها، مدنیزاسیون و ارتقاء سیستمی سازمان و استقرار نظام میتنی بر فناوری اطلاعات (دیتا و نرم افزار)
3- افزایش منابع تجهیزاتی، دانش تخصصی و ارتقاء فناوریهای مهندسی بر اساس تکنولوژی روز دنیا
4- افزایش کیفیت مستمر در محصول و ارائه خدمات به مشتریان و ذینفعان