پروژه مطهری جنوبی
  • تاریخ شروع : در دست اقدام
  • پایان پروژه : -
  • محل پروژه : شیراز - بلوار مطهری جنوبی
  • کاربری : تجاری/گردشگری
  • مساحت : -
  • سطوح : -
  • کارفرما : ارکان طب آسیا
  • پیش نمایش : --

No Related Item Available