• تصویر رندر باغ موزه

  تصویر رندر باغ موزه

 • نمای داخلی باغ موزه مشاهیر فارس

  نمای داخلی باغ موزه مشاهیر فارس

 • تاریخ شروع : 1388
 • پایان پروژه : 1397
 • محل پروژه : شیراز- بلوار چهل مقام
 • کاربری : فرهنگی، گردشگری
 • مساحت : 25000
 • سطوح : 5
 • امکانات : موزه منطقه/ ساختمان های خدماتی/ باغ موزه مشاهیر
 • کارفرما : سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس

دیگر پروژه ها