• تاریخ شروع : 1397
  • پایان پروژه : در دست اقدام
  • محل پروژه : شیراز
  • کاربری : موزه منطقه ای
  • مساحت : 22000 متر مربع
  • سطوح : 5
  • امکانات : موزه منطقه/ ساختمان های خدماتی/ باغ موزه مشاهیر
  • کارفرما : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس

دیگر پروژه ها