• تاریخ شروع : 1397
  • پایان پروژه : در حال اجرا
  • محل پروژه : شیراز
  • مساحت : 7258
  • سطوح : 6
  • کارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

دیگر پروژه ها