دکتر فتاح پیرویان

سمت : رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: دکتری کسب و کار، دکتری مهندسی عمران (در تحصیل)
سابقه کار: 30 سال
تخصص و مهارت:
 مدیریت راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک پروژه، صنعت و تجارت در مهندسی ساختمان، کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی استان فارس
ساختمان: بتنی، فلزی ، محوطه سازی
راه و ترابری : راه و پل
آب : سدسازی و بندانحرافی ، شبکه آبیاری و زهکشی ، اسکله و بندرسازی، شبکه آب و فاضلاب
تأسیسات و تجهیزات : تأسیسات مکانیکی و برقی ، ایستگاههای پمپاژ و بالاآورنده ، خطوط انتقال

مهندس محمد مهدی پیرویان

سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد عمران- مکانیک خاک و پی، کارشناس ارشد MBA، دکتری عمران- مکانیک و خاک و پی (در تحصیل)

سابقه کار: 22 سال

تخصص و مهارت:
کارشناس رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی استان فارس
ساختمان : بتنی، فلزی ، محوطه سازی
راه و ترابری: راه
آب : شبکه آب و فاضلاب ، اسکله و بندرسازی
تأسیسات و تجهیزات : تأسیسات مکانیکی و برقی