ردیف سازمان کشور صلاحیتهای موجود

1

 

 

  • گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان
  • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ایران ساختمان : پایه 2
آب : پایه 3
تأسیسات و تجهیزات : پایه 3
راه و ترابری : پایه 5
نفت و گاز: پایه 5
2 سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران مهندسی طراحی و اجرا : پایه1
3 انجمن صنفي انبوه سازان ايران انبوه سازی : پایه 1
مجری : پایه 1
ردیف سازمان کشور
5 شرکت نفت ایران
6 شرکت گاز فارس (منطقه 5) ایران
7 مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) ایران
8 صانیر ایران
9 شرکت نفت لاوان ایران
10 پایانه نفتی ایران