پروژه سعدی شیراز
  • شروع پروژه : 1395
  • محل پروژه : شیراز- چهار راه خیرات
  • کاربری : تجاری/اداری
  • مساحت : 3104 متر مربع
  • سطوح : 7 طبقه
  • کارفرما : شرکت سهامی بیمه البرز

No Related Item Available