ردیف سازمان کشور صلاحیتهای موجود

۱

 

 

  • گواهی صلاحیت پیمانکاری از سازمان
  • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ایران ساختمان : پایه ۲
آب : پایه ۳
تأسیسات و تجهیزات : پایه ۳
راه و ترابری : پایه ۵
نفت و گاز: پایه ۵
۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران مهندسی طراحی و اجرا : پایه۱
۳ انجمن صنفی انبوه سازان ایران انبوه سازی : پایه ۱
مجری : پایه ۱
ردیف سازمان کشور
۵ شرکت نفت ایران
۶ شرکت گاز فارس (منطقه ۵) ایران
۷ مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) ایران
۸ صانیر ایران
۹ شرکت نفت لاوان ایران
۱۰ پایانه نفتی ایران