پروژه پارتیان زرگری
  • تاریخ شروع : در دست اقدام
  • پایان پروژه : -
  • محل پروژه : شیراز- بلوار مطهری
  • کاربری : تجاری / اداری/ گردشگری
  • مساحت : -
  • سطوح : -
  • کارفرما : پارتیان

No Related Item Available